logo Informacione tehnologije

Početna Računar Hardver Softver IT smjer Osoblje Kontakt Forum

Racunar

slika-rac-1

Racunar se sastoji

slika-rac-2

Radio

Računar ili kompjuter je elektronski uređaj koji se koristi za unos, obradu, spremanje i dijeljenje podataka prema strogo određenoj proceduri. U engleskom jeziku reč computer se izvorno koristila za ljude zaposlene da obavljaju aritmetičke proračune, sa ili bez mehaničkih pomagala, ali je kasnije korišćena za same računske mašine. Saznaj vise

Hardver

slika-rac-1

Hardver se sastoji

slika-rac-2

Radio

Hardver je fizički, opipljivi dio računara. Hardver se mnogo rjeđe mijenja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi, jer na engleskom soft znači meko, dok hard znači tvrdo. Hardver čine sve elektroničke i elektromehaničke komponenete sustava, odnosno to je "računalo samo po sebi." Sve ono u računalu što vidimo tj. što možemo opipati u računalnom sustavu. Saznaj vise

Softver

slika-lab-1

Softver se sastoji

slika-lab-2

Radio

Softver je skup podataka ili računarskih instrukcija koje računaru govore kako treba da radi. Usko je povezan sa hardverskim dijelom računara i jedan bez drugog ne bi mogli funkcionisati. Na hardveru (kao što je hard disk) se nalazi softver (kao što je operativni sistem), softver upravlja hardverom. Saznaj vise

Informacione tehnologije

slika-lab-1

IT se sastoji

slika-lab-2

Radio

Informaciona tehnologija (IT) jest upotreba računara za pohranu, dohvaćanje, slanje i rukovanje podacima ili informacijama. Smatra se podsetom informacione i komunikacijske tehnologije. Informacioni sistem (IT sistem) je računarski i komunikacioni sistem koji uključuje hardver, softver i perifernu opremu koju koristi određena grupa korisnika. Smatra se jednom od pet disciplina računarstva. Saznaj vise