ETF logo Informacione tehnologije

Početna Računar Hardver Softver IT smjer Osoblje Kontakt Forum

Računar

Računar ili kompjuter je elektronski uređaj koji se koristi za unos, obradu, spremanje i dijeljenje podataka prema strogo određenoj proceduri. U engleskom jeziku reč computer se izvorno koristila za ljude zaposlene da obavljaju aritmetičke proračune, sa ili bez mehaničkih pomagala, ali je kasnije korišćena za same računske mašine.

Isprva, obrada informacija na računarima je bila ograničena isključivo na aritmetičke probleme, ali savremeni računari se koriste za mnoge zadatke nevezane za matematiku. Ova definicija obuhvata mehaničke uređaje kao što je šiber, razne mehaničke računaljke od abakusa nadalje, kao i sve savremene elektronske računare.

Prvi elektronski računar je napravljen između 1940. i 1945. u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama. Izvorno su bili veličine velike sobe, konzumiranje što više snage kao nekoliko stotina modernih ličnih računara (PC). Korišćeni su bili za vojne namene.

Podjela računara

Postoji podela na analogne i digitalne računare sa obzirom na to da li rade sa kontinualnim ili diskretnim veličinama pri obradi podataka. Vremenom je analogni računar uglavnom potisnut iz upotrebe, izumro pa se danas pojam računar uglavnom odnosi na digitalni računar.

Kompjuteri su podijeljeni u četiri kategorije koje odražavaju njihove procesne mogućnosti

Mikrokompjuteri

Mikrokompjuteri su poznati kao personalni kompjuteri i mogu se naći u kućama i na poslovima manjeg obima. Jedna od mjera snage mikrokompjutera je njihova brzina obrade podataka, koja na današnjim modelima iznosi 500 miliona operacija u sekundi. Mikrokompjuteri mogu biti korišćeni sami kao što je to slučaj u kućnoj upotrebi ili povezani kako bi dijelili podatke sa drugim korisnicima kao što se može naći u nekim preduzećima.

Mikrokompjuteri mogu da budu različitih oblika i veličina.

Stoni mikrokompjuteri koji se drže na stolu i imaju horizontalno ili vertikalno kućište. Kod horizontalnog kućišta monitor se može postaviti na njega, ali vertikalno kućište nam daje više prostora jer se može postaviti i pored stola.

Mikrokompjuteri

Laptop ili notebook je mali prijenosni računar koji obično teži tri kilograma u zavisnosti od njegove veličine, materijala kao i drugih faktora

Laptop je stariji termin koji je predstavljen 1983. godine sa Gavilan SC, dok je notebook malo noviji naziv predstavljen 1989. sa Compaq LTE serijom. Laptop se obično napaja pomoću baterije ili vanjskog AC/DC adaptera koji također istovremeno puni bateriju

Laptop računari mogu imati iste mogućnosti kao i stolni PC računari, ali zbog uštede na veličini obično su manje moćni dok im je pri tome cijena ista. Većina hardverskih dijelova za laptop i stolne računare je ista, samo što je hardver za laptope dosta manji i predviđen za prijenos kao i za manju potrošnju energije, odnosno baterije. Skoro svi laptopi imaju LCD monitor.

Mikrokompjuteri

Pocket PC znači džepni personalni računar.

Dijele se na:

Ovi minijaturni računari za čuvanje podataka ne koriste diskove, već memoriju u formi čipa

Minikompjuteri

Minikompjuteri su snažniji od mikrokompjutera i mogu da obrađuju podatke koje zahtjeva nekoliko ljudi. Minikompjuter pohranjuje podatke u centralizovanoj jedinici koja ima veću memoriju a povezan je sa kompjuterima koji imaju samo tastaturu i monitor.

Kompjuteri koji imaju tastaturu i monitor nazivaju se terminali.

Terminal nema mogućnost obrade podataka kao PC nego svoje zahtjeve upućuje centralizovanoj jedinici koja mu šalje odgovor.

Svaki korisnik koji nešto zatraži od centralizovane jedinice odgovor dobije gotovo odmah tako da se i ne primijeti da nema kućište. Koristi se u manjim ili srednjim preduzećima.

Veliki kompjuteri

Veliki kompjuteri su veliki, brzi i prilično skupi. Obično se koriste za poslove u velikim preduzećima ili ih koristi vlada da bi obezbjedila sigurno pohranjivanje podataka, njihovo obrađivanje i sređivanje.

Kao i minikompjuteri i ovaj kompjuter može da obrađuje podatke od više korisnika tj. da odgovara na zahtjeve više terminala.

Veliki kompjuter može da obrađuje bilione instrukcija u sekundi. Ako 500 ljudi koristi veliki kompjuter i zahtjeva od njega da obavi neke zadatke, brzina kompjutera će biti ista kao da ga koristi samo jedna osoba.

Struktura mainframe računara

Mainframe je u centru kompjuterske mreže u kojoj stotine ljudi mogu da rade ISTOVREMENO sa istim podacima

Obično se koriste za poslove u velikim preduzećima ili ih koristi vlada da bi obezbjedila sigurno pohranjivanje podataka, njihovo obrađivanje i sređivanje.

Obično rade 365 dana u godini, 24 časa dnevno

Superkompjuter

Superkompjuteri su najbrži i najskuplji kompjuteri. Oni su projektovani i napravljeni da bi pomogli u molekularnoj reprodukciji, razbijanju koda i predviđanju vremena (vremenskoj prognozi) ali su se počeli koristiti i u većim poslovima. Superkompjuter može obraditi više od jednog triliona zahtjeva u sekundi.

Trenutno najmoćniji super računari su: